Een afscheid vormgeven is een kunst

Ieders leven wordt onvermijdelijk ooit eens doorkruist door de dood van een dierbaar persoon.

Belangrijk is dan dat er afscheid genomen kan worden: “zoals de overledene heeft geleefd.” In de wijze van afscheid nemen gaat iedereen op zijn eigen manier om met de dood, met verlies en verdriet. De manier waarop mensen afscheid nemen van hun dierbaren kleurt het verdere rouwverloop en bepaalt dus in die zin een deel van iemands leven.

Omdat het afscheid van een dierbare een uniek gebeuren is, is het van belang dat men een goed gevoel heeft bij de invulling, welke mogelijkheden er zijn en de manier hoe men er mee om gaat.

Wij proberen als EVERS Uitvaartverzorging een professioneel “steentje” bij te dragen aan een persoonlijk afscheid.

Ons stappenplan

Wij willen u graag helpen om op een inzichtelijke wijze de dagen voor, tijdens en na een overlijden de gang van zaken te regelen. Naast de rouwverwerking zult u ook een aantal keuzes moeten maken, bij een deel van die keuzes willen we u graag van dienst zijn.